Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacja i skład

Zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) w dniu 10 listopada 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał na okres od 11 listopada 2015 r. do 10 listopada 2019 r. Krajową Komisję Etyczną do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (KKE) w następującym składzie:

 1. prof. dr hab. n. med. Elżbieta Kompanowska-Jezierska – Przewodnicząca Komisji
 2. prof. dr hab. Wojciech Pisula – Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. mgr Łukasz Balcer
 4. dr hab. Andrzej Borman, prof. UG
 5. mgr Izabela Czarnecka-Walicka
 6. dr hab. n. med. Elżbieta Gołąb
 7. prof. dr hab. Alicja Józkowicz
 8. dr inż. Katarzyna Kisiel
 9. dr Robert Mysłajek
 10. dr n. wet. Magdalena Matuszewska
 11. dr hab. Tomasz Pietrzykowski prof. UŚ
 12. dr hab. n. wet. Mariusz Tomasz Skowroński prof. UWM
 13. dr hab. n. wet. Grzegorz Tomczyk
 14. dr hab. Michał Stefan Wojciechowski prof. UMK
 15. prof. dr hab. n. farm. Jolanta Barbara Zawilska

Dane kontaktowe KKE:

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00 – 529 Warszawa

Sekretarz KKE –  mgr Justyna Knosała, tel. (22) 529 22 84, e-mail: zwierz@nauka.gov.pl.

Przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki – dr inż. Anna Passini, tel. (22) 501 78 19, e-mail: anna.passini@mnisw.gov.pl.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Grzegorz Zaremba
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-08-08
Data udostępnienia w BIP:
2016-02-22
Data ostatniej aktualizacji:
2017-08-29
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-02-22 09:52:30)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-08-29 11:34:37)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-10-31 13:03:41)
Utworzenie:
Dominika Luksic (2017-08-29 13:38:22)
Utworzenie:
Dominika Luksic (2017-08-31 17:12:21)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-06-19 07:50:00)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-08-08 13:24:49)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików