Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacja i skład

Zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) w dniu 10 listopada 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał na okres od 11 listopada 2015 r. do 10 listopada 2019 r. Krajową Komisję Etyczną do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (KKE) w następującym składzie:

 1. prof. dr hab. n. med. Elżbieta Kompanowska-Jezierska – Przewodnicząca Komisji
 2. prof. dr hab. Wojciech Pisula – Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. mgr Łukasz Balcer
 4. dr hab. Andrzej Borman, prof. UG
 5. mgr Izabela Czarnecka-Walicka
 6. dr hab. n. med. Elżbieta Gołąb
 7. prof. dr hab. Alicja Józkowicz
 8. dr inż. Katarzyna Kisiel
 9. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Książek
 10. dr Robert Mysłajek
 11. dr n. wet. Magdalena Matuszewska
 12. dr hab. Tomasz Pietrzykowski prof. UŚ
 13. dr hab. n. wet. Mariusz Tomasz Skowroński prof. UWM
 14. dr hab. n. wet. Grzegorz Tomczyk
 15. prof. dr hab. n. farm. Jolanta Barbara Zawilska

Dane kontaktowe KKE:

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00 – 529 Warszawa

Sekretarz KKE –  mgr Justyna Knosała, tel. (22) 529 22 84, e-mail: zwierz@nauka.gov.pl.

Przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki – dr inż. Anna Passini, tel. (22) 501 78 19, e-mail: anna.passini@mnisw.gov.pl.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Grzegorz Zaremba
Informacje wprowadził do bip:
Dominika Luksic
Data wytworzenia informacji:
2017-08-31
Data udostępnienia w BIP:
2016-02-22
Data ostatniej aktualizacji:
2017-08-29
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-02-22 09:52:30)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-08-29 11:34:37)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-10-31 13:03:41)
Utworzenie:
Dominika Luksic (2017-08-29 13:38:22)
Utworzenie:
Dominika Luksic (2017-08-31 17:12:21)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików