Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 10 kwietnia 2018 r. po kontroli pn. „Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w części 28 – Nauka, części 38 – Szkolnictwo wyższe i części 67 – Polska Akademia Nauk”

Pliki do pobrania

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Barbara Łukasik
Informacje wprowadził do bip:
Anna Sikorska
Data wytworzenia informacji:
2018-06-27
Data udostępnienia w BIP:
2018-06-27
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Anna Sikorska (2018-06-27 09:41:21)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików