Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 19 kwietnia 2016 r. po kontroli pn.„Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w cz.28 – Nauka, cz. 38 – Szkolnictwo wyższe, cz. 67 – Polska Akademia Nauk oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Nauki i Technologii Polskiej” (P/16/001)

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Barbara Łukasik
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-06-09
Data udostępnienia w BIP:
2016-06-08
Data ostatniej aktualizacji:
2016-06-08
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-06-08 10:47:59)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-06-09 10:28:45)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-06-09 12:17:47)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików