Konkursy na Zintegrowane Programy Uczelni

7 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – trzy konkursy:

Wnioski przyjmowane są od 11 czerwca do 5 października 2018 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików