Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego

5 kwietnia 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 8 maja do 9 czerwca 2017 r.

UWAGA

Termin naboru wniosków został wydłużony do 28 lipca 2017 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików