Konkurs nr 4/1.1.1/2017 MSP – SEAL OF EXCELLENCE

15 maja 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Wnioski są przyjmowane od 9 czerwca do 29 grudnia 2017 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików