Konkurs nr 2 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Łódzkim w 2018 r.

16 lipca 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Łódzkim „Łódzkie w dobrym zdrowiu”.

Wnioski można składać od 14 sierpnia do 12 października 2018 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików