Konkurs nr 1/1.3.1/2017 projektów grantowych BRIdge Alfa

1 sierpnia 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów grantowych w ramach Działania 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie Projektów badawczo - rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept –BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020”.

Wnioski w konkursie można składać w terminie 5 - 26 września 2017 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików