Konkurs na realizację zadania "Edukacja globalna 2016"

Celem zadania, ogłaszanego przez Ministra Spraw Zagranicznych, jest realizacja działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2016 r.”. W wyniku konkursu zostaną wyłonione najlepsze projekty na realizację zadań odpowiadających założeniom wspomnianego Planu, zgłoszone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików