Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „WoodINN”

10 lutego 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „WoodINN” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

Nabór wniosków trwa od 14 marca do 28 kwietnia 2017 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików