Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling”

25 stycznia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling” finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

Nabór wniosków trwa od 28 lutego do 21 maja 2017 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików