Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm”

20 stycznia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm” finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

Wnioski można składać od 22 lutego do 7 kwietnia 2017 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików