Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM”

10 stycznia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R".

Wnioski mozna składać od 1 marca do 28 kwietnia 2017 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików