Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” z woj. Lubelskim

29 listopada 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie  projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” z woj. Lubelskim.

Wnioski w konkursie przyjmowane są od 29 grudnia 2017 r. do 1 marca 2018 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików