Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 PO IR „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

5 czerwca 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Wnioski w konkursie przyjmowane są od 18 września do 18 grudnia 2017 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików