Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”

1 sierpnia 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”.

Termin składania wniosków: 2 października – 1 grudnia 2017 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików