Konkurs na dofinansowanie projektów w konkursie IUSER w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”

28 grudnia 2017 r. ogłoszony został konkurs IUSER na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”.

Wnioski przyjmowane są od 19 marca do 21 maja 2018 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików