Konkurs_3/4.1.1/2018_Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim

26 października 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „ Silesia pod błękitnym niebem”.

Wnioski można składać od 29 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików