Konferencja „Europa i Pojednanie”

19 listopada 2018 roku, poniedziałek, Oratorium Marianum, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1.

Logo Polonia Restituta - stylizowane czerwone daty 1918 - 2018 i czarny napis Polonia Restituta

Zapraszamy na konferencję „Europa i Pojednanie” z cyklu Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości.

 

Organizatorzy konferencji „Europa i Pojednanie” podejmują próbę analizy zarówno blasków minionego 100-lecia polskich doświadczeń Europy oraz europejskich doświadczeń Polski, jak też ich mroków i cieni oraz sposobów ich przezwyciężania w duchu wypracowanych przez katolicką naukę społeczną wartości życia społecznego: prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości. Polska w Europie i Europa w Polsce wczoraj, dziś oraz w bliższej i dalszej przyszłości, to w zamyśle organizatorów Konferencji dwie perspektywy wyznaczające obszary poszukiwań inspiracji do budowania wspólnej Europy.

Zapraszamy 19 listopada 2018 roku do Oratorium Marianum, w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1.

Organizatorami  konferencji są: Akademia Ignatianum w Krakowie, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Wrocławski.


UWAGA - po wypełnieniu formularza strona się wyczyści - nie trzeba ponownie wpisywać zgłoszenia. Otrzymacie Państwo jego potwierdzenie na wpisany do formularza adres mailowy.


Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie przygotowania i przeprowadzenia cyklu konferencji Polonia Restituta, przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania i przeprowadzenia cyklu konferencji Polonia Restituta do 31 grudnia 2019.

Jest mi wiadomym, że posiadam  prawo do:

 1. żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:
  1. dostępu do moich danych osobowych;
  2. sprostowania moich danych osobowych;
  3. usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,
 2. wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
  2. do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 3. przenoszenia moich danych osobowych,
 4. wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu konferencji Polonia Restituta.

Mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

*pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

:
: *
: *
: *
:
: *
:
:
: *
: *
Trwa ładowanie zadania Kliknij aby zmienić zadanie matematyczne