Wiceminister Teresa Czerwińska przechodzi do MF

Prof. Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakończyła wczoraj pracę w resorcie nauki. Była odpowiedzialna za pracę Departamentu Budżetu i Finansów oraz Biura Kontroli i Audytu, a także za stworzenie nowego algorytmu finansowego dla uczelni. Od dzisiaj będzie zajmować się finansami całego państwa.

Prof. Czerwińska, specjalistka w zarządzaniu ryzykiem i ubezpieczeniach,  została powołana przez Jarosława Gowina na podsekretarza stanu w podległym mu resorcie w grudniu 2015 roku. Jej głównym zadaniem – oprócz sprawowania pieczy nad wydatkami resortu, finansowaniem uczelni, uczelnianych inwestycji i wdrażaniem projektów finansowanych ze środków unijnych – było stworzenie i wprowadzenie nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni publicznych.

Nowy sposób finansowania szkół wyższych, który obowiązuje od tego roku, jest przede wszystkim projakościowy. Zerwał ze szkodliwym trendem, uzależniającym wysokość dotacji od liczby studiujących, i zaczął wspierać mechanizm doskonałości kształcenia. Mechanizm ten jest oparty w dużej mierze o wskaźnik SSR (student staff ratio), który określa najbardziej optymalną relację między uczelnianą kadrą a liczbą studentów. Dzięki odpowiedniej dostępności do kadry dydaktycznej, studenci mają możliwość nawiązania z nauczycielami akademickimi relacji typu uczeń-mistrz – co wpływa na poprawę jakości kształcenia.

Prof. Czerwińska objęła dzisiaj funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie będzie zajmować się budżetem państwa.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Magdalena Osińska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2017-06-07
Data udostępnienia w BIP:
2017-06-07
Data ostatniej aktualizacji:
2017-06-07
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-06-07 14:48:47)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików