Komunikaty o przyznanych środkach finansowych na realizację projektów w ramach projektu systemowego POIG

Komunikaty o przyznanych środkach finansowych na realizację projektów zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki do następujących przedsięwzięć i programów Ministra finansowanych ze środków POIG:

  1. „Ścieżki Kopernika”,
  2. „Generacja Przyszłości”,
  3. „Inkubator Innowacyjności”,
  4. „Uniwersytet Młodych Wynalazców”,
  5. „Akademickie Centrum Kreatywności”.
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików