Komitet Polityki Naukowej

 • Komitet Polityki Naukowej

  czwartek, 19 kwietnia 2012

  Komitet Polityki Naukowej (KPN) liczy 12 członków.
  Członkowie Komitetu pełnią rolę przewodniczących tego organu rotacyjnie, w okresie półrocznym.

  Komitet Polityki Naukowej:

  1. Janusz Bujnicki;
  2. Beata Czarnacka-Chrobot;
  3. Janusz Gołaś;
  4. Wiesława Grajkowska;
  5. Piotr Gutowski;
  6. Jolanta Jabłońska-Bonca;
  7. Andrzej Jajszczyk;
  8. Barbara Klajnert-Maculewicz;
  9. Jacek Łęski;
  10. Jerzy Szwed;
  11. Grzegorz Wrochna;
  12. Tomasz Żylicz.

  KPN jest organem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Do głównych zadań Komitetu należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.

  Podmiot udostępniający informacje:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  informacje wytworzył:
  Migracja treści
  Informacje wprowadził do bip:
  Piotr Zieliński
  Data wytworzenia informacji:
  2016-06-09
  Data udostępnienia w BIP:
  Data ostatniej aktualizacji:
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2013-05-01 20:23:52)
  Modyfikacja:
  Piotr Zieliński (2013-05-06 16:57:38)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2013-06-07 14:29:45)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2014-06-24 12:26:43)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2014-07-17 16:06:40)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2014-07-23 08:15:35)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2014-12-10 11:51:52)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2014-12-10 11:55:37)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2015-04-03 10:43:42)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2015-04-03 10:44:45)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2015-04-20 12:39:12)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2015-10-02 12:54:26)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2015-11-02 10:51:29)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-04-11 09:47:48)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-05-31 14:10:04)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-06-03 14:09:43)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-06-03 14:11:05)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-06-03 14:13:06)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-06-09 15:31:30)
 • Podmiot udostępniający informacje:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  informacje wytworzył:
  Joanna Witkowska
  Informacje wprowadził do bip:
  Piotr Zieliński
  Data wytworzenia informacji:
  2018-04-24
  Data udostępnienia w BIP:
  2018-04-24
  Data ostatniej aktualizacji:
  2018-04-24
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-04-24 12:12:28)
 • Podmiot udostępniający informacje:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  informacje wytworzył:
  Joanna Witkowska
  Informacje wprowadził do bip:
  Piotr Zieliński
  Data wytworzenia informacji:
  2018-04-24
  Data udostępnienia w BIP:
  2018-02-19
  Data ostatniej aktualizacji:
  2018-02-19
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-02-19 09:33:34)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-04-24 12:17:14)
 • Protokoły posiedzeń KPN 2011 - 2015

  czwartek, 9 czerwca 2016

  Podmiot udostępniający informacje:
  informacje wytworzył:
  Informacje wprowadził do bip:
  Piotr Zieliński
  Data wytworzenia informacji:
  2016-06-09
  Data udostępnienia w BIP:
  Data ostatniej aktualizacji:
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-06-09 15:30:14)