Komitet Polityki Naukowej

 • Komitet Polityki Naukowej

  czwartek, 19 kwietnia 2012

  Komitet Polityki Naukowej (KPN) liczy 12 członków.
  Członkowie Komitetu pełnią rolę przewodniczących tego organu rotacyjnie, w okresie półrocznym.

  Komitet Polityki Naukowej:

  1. Dr hab. Stanisław Czekalski
  2. Dr hab. Natalia Garner
  3. Prof. dr hab. Janusz Gołaś
  4. Prof. dr hab. Wiesława Grajkowska
  5. Prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk
  6. Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz
  7. Dr hab. inż. Krzysztof Leja
  8. Prof. dr hab. Jacek Łęski
  9. Prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski
  10. Dr hab. Marcin Nowotny
  11. Prof. dr hab. Jerzy Szwed - przewodniczący
  12. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz.

  KPN jest organem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Do głównych zadań Komitetu należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.

  Podmiot udostępniający informacje:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  informacje wytworzył:
  Migracja treści
  Informacje wprowadził do bip:
  Piotr Zieliński
  Data wytworzenia informacji:
  2018-09-28
  Data udostępnienia w BIP:
  Data ostatniej aktualizacji:
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2013-05-01 20:23:52)
  Modyfikacja:
  Piotr Zieliński (2013-05-06 16:57:38)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2013-06-07 14:29:45)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2014-06-24 12:26:43)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2014-07-17 16:06:40)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2014-07-23 08:15:35)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2014-12-10 11:51:52)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2014-12-10 11:55:37)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2015-04-03 10:43:42)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2015-04-03 10:44:45)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2015-04-20 12:39:12)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2015-10-02 12:54:26)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2015-11-02 10:51:29)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-04-11 09:47:48)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-05-31 14:10:04)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-06-03 14:09:43)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-06-03 14:11:05)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-06-03 14:13:06)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-06-09 15:31:30)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-06-05 16:27:38)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-09-28 11:42:07)
 • Podmiot udostępniający informacje:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  informacje wytworzył:
  Joanna Witkowska
  Informacje wprowadził do bip:
  Piotr Zieliński
  Data wytworzenia informacji:
  2018-05-08
  Data udostępnienia w BIP:
  2018-04-24
  Data ostatniej aktualizacji:
  2018-04-24
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-04-24 12:12:28)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-05-08 14:54:26)
 • Podmiot udostępniający informacje:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  informacje wytworzył:
  Joanna Witkowska
  Informacje wprowadził do bip:
  Piotr Zieliński
  Data wytworzenia informacji:
  2018-04-24
  Data udostępnienia w BIP:
  2018-02-19
  Data ostatniej aktualizacji:
  2018-02-19
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-02-19 09:33:34)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-04-24 12:17:14)
 • Protokoły posiedzeń KPN 2011 - 2015

  czwartek, 9 czerwca 2016

  Podmiot udostępniający informacje:
  informacje wytworzył:
  Informacje wprowadził do bip:
  Piotr Zieliński
  Data wytworzenia informacji:
  2016-06-09
  Data udostępnienia w BIP:
  Data ostatniej aktualizacji:
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-06-09 15:30:14)
 • Opinie KPN

  środa, 1 października 2014

  Podmiot udostępniający informacje:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  informacje wytworzył:
  Tomasz Koprowski
  Informacje wprowadził do bip:
  Katarzyna Krupa
  Data wytworzenia informacji:
  2019-02-12
  Data udostępnienia w BIP:
  2014-10-01
  Data ostatniej aktualizacji:
  2018-10-11
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-10-11 07:52:08)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-10-11 07:53:41)
  Utworzenie:
  Katarzyna Krupa (2019-02-01 17:14:36)
  Utworzenie:
  Katarzyna Krupa (2019-02-04 09:17:05)
  Utworzenie:
  Katarzyna Krupa (2019-02-04 09:19:39)
  Utworzenie:
  Katarzyna Krupa (2019-02-04 14:46:26)
  Utworzenie:
  Katarzyna Krupa (2019-02-12 08:53:24)