Instrukcja korzystania z BIP


Strona podmiotowa BIP MNiSW tworzona jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP MNiSW umożliwia menu przedmiotowe umieszczone po lewej stronie ekranu. Podzielone jest ono na grupy tematyczne. W każdej z grup znajdują się odnośniki do poszczególnych działów. Po kliknięciu na odnośnik z nazwą działu, rozwija się lista artykułów.

Powrót do strony głównej BIP MNiSW możliwy jest poprzez kliknięcie na znajdujący się w najwyższej części ekranu pasek graficzny z ikoną BIP i napisem "Biuletyn Informacji Publicznej".

Do szybszego wyszukania żądanej informacji służy pole wyszukiwania umieszczone po prawej stronie w menu głównym w górnej części strony. W pole to należy wpisać słowo (lub słowa) kluczowe, a następnie kliknąć przycisk oznaczony "Szukaj". Po wykonaniu tej operacji wyświetlona zostanie lista artykułów spełniających zadane kryterium wyszukiwania.

W prawej górnej części ekranu znajduje się odnośnik do głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej MNiSW.

Pośrodku górnej części ekranu znajduje się odnośnik do głównej strony serwisu internetowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.mnisw.gov.pl/).

Strony Biuletynu wyposażone są w rejestr zmian, który automatycznie zapisuje informacje o zmianach w treści poszczególnych artykułów. Lista zmian dostępna jest po kliknięciu w odnośnik "rejestr zmian" znajdujący się w dziale "Inne informacje" menu przedmiotowego. W dziale tym rownież znaleźć można informacje dotyczące statystyk odwiedzin stron BIP MNiSW oraz informacje dotyczące kontaktu z redaktorami BIP MNiSW.

W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania, do których można dotrzeć za pomocą linków. Pliki te zazwyczaj są publikowane w formacie PDF (Portable Document Format) i odczytywane za pomocą ogólnodostępnego programu Adobe Reader. Przy każdym pliku podany jest jego format oraz wielkość, np. .pdf 100 KB, co należy odczytać jako dokument utworzony w formacie .pdf i mający wielkość 100 KB.