Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2017 r. o środkach finansowych na naukę przyznanych w roku 2016 na podstawie umowy na działalność upowszechniającą naukę

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików