Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. o zmianie komunikatu o pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików