Archiwalne ogłoszenia o zamiarze wykreślenia uczelni niepublicznej z ewidencji uczelni niepublicznych

Poniedziałek, 5 sierpnia 2019 r.


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działając na podstawie art. 201 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, ze zm.), zawiadamia o zamiarze wykreślenia z ewidencji uczelni niepublicznych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w likwidacji z siedzibą w Łodzi, wpisanej pod numerem wpisu do ewidencji: 56. Wykreślenie następuje z mocy prawa w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zamiaru wykreślenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Środa, 11 marca 2020 r.


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działając na podstawie art. 201 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzającej ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), zawiadamia o zamiarze wykreślenia z ewidencji uczelni niepublicznych Wyższej Szkoły Zdrowia i Turystyki w Pucku w likwidacji z siedzibą w Pucku, wpisanej pod numerem wpisu do ewidencji 239. Wykreślenie następuje z mocy prawa w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zamiaru wykreślenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików