Informacja o zmianie w składzie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Wymiana 15 członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju następuje co 2 lata, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900 i 1250).

W związku z powyższym Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie art. 13 ust. 1 ww. ustawy powołał, na okres od dnia 30 listopada 2016 r. do dnia 29 listopada 2020 r., 15 nowych członków Rady Centrum. W składzie Rady Centrum pozostali członkowie, których kadencja kończy się dnia 29 listopada 2018 r.

Po zmianach skład Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przedstawia się następująco:

Członkowie reprezentujący środowiska naukowe:

Członkowie reprezentujący środowiska społeczno – gospodarcze i finansowe:

Członkowie wskazani przez właściwych ministrów: