Informacja o wynikach konkursów na nauczycieli akademickich

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nakładającej na uczelnie obowiązek publikacji wyników konkursów na nauczycieli akademickich w BIP MNiSW, prosimy o przesyłanie informacji o wynikach na adres pracawnauce@nauka.gov.pl.

UWAGA - załączniki muszą spełniać wymagania norm WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ GRAFICZNE SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowychPodmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Zespół Informacyjny MNiSW
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2020-03-26
Data udostępnienia w BIP:
2018-11-21
Data ostatniej aktualizacji:
2018-11-21
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-11-21 12:26:20)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-11-21 12:35:19)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-11-21 13:20:53)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-11-26 13:22:37)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-11-26 13:24:22)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-12-10 14:31:17)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-01-07 08:26:38)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-01-07 08:27:29)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-03-26 13:47:42)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików