ERA PerMed - uruchomienie pierwszego konkursu (2018 r.) pt. Research projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical and clinical research with data and ICT solutions

9 lutego 2018 r. uruchomiono I międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA PerMed. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu medycyny personalizowanej.

Wnioski w konkursie przyjmowane są do 10 kwietnia 2018 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików