ERA-Net SG+ RegSys - Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie (co-funded call)

23 maja 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-Net SG+ RegSys (ERA-NET SES). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych systemów energetycznych.

Wnioski przyjmowane są do 2 listopada 2018 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików