ERA-NET NEURON Cofund - otwarcie naboru wniosków w trzecim konkursie (2018 r.)

8 stycznia 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.

Wnioski można składać do 8 marca 2018 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików