ERA-NET Cofund MarTERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie

15 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich.

Wnioski można składać do 31 marca 2017 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików