ERA-MIN 2 - Otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie

1 lutego 2017 roku otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-MIN 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nieenergetycznych, nierolniczych surowców.

Wnioski można składać do 5 maja 2017 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików