Informacja za 2017 rok o działaniach podejmowanych wobec Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Iwona Olifirowicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-02-28
Data udostępnienia w BIP:
2018-02-28
Data ostatniej aktualizacji:
2018-02-28
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-02-28 14:45:26)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików