Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2015 roku

Stosownie do art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r., nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz §10 Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie sposobu postepowania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej informuję, że w roku 2015 nie były podejmowane żadne działania wobec Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze strony podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

(-) Kierująca Biurem Ministra
Anna Paradowska - Naturska

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Marta Wicik
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-06-24
Data udostępnienia w BIP:
2016-02-25
Data ostatniej aktualizacji:
2016-02-25
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-02-25 10:42:42)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-06-24 13:31:20)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików