Informacja o działaniach podejmowanych w 2013 roku wobec Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Podmiot udostępniający informacje:
MNiSW
informacje wytworzył:
Marta Boryca
Informacje wprowadził do bip:
Ewelina Szaranik-Tyszczuk
Data wytworzenia informacji:
2014-03-05
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Ewelina Szaranik-Tyszczuk (2014-03-05 11:11:09)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików