Działalność lobbingowa

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) informuję, iż w roku 2012 nie były podejmowane żadne działania wobec Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze strony podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP:
2012-02-20
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-09 10:08:19)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików