Terminy egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości

W dniu 10 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało informację z sekretariatu Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego o terminie egzaminu certyfikatowego z j. polskiego -  10-11 czerwca 2017 r. Egzamin może być przeprowadzany na poziomach B1, B2, C1 (dla dorosłych) i B1 (dla młodzieży w wieku 14-17 lat).

Poniżej przedstawiamy ośrodki, które będą przeprowadzały egzaminy w dniach 10-11 czerwca 2017 r.

EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Katowice

Uniwersytet Śląski

B1, B2 i C1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

Kraków

Uniwersytet Jagielloński

B1, B2 i C1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

Lublin

1) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

B1, B2 i C1 - w grupie dostosowanej do osób dorosłych

2) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

B1, B2 i C1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

Łódź

Uniwersytet Łódzki

B1, B2 i C1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Łuck, Ukraina

Inozemna Mowa

B1, B2 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
B1 - w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

Mikołajów, Ukraina

Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyły

B1, B2 i C1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
B1 - w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

Nowy Jork, USA

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

B1, B2 i C1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
B1 - w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

Opole

Uniwersytet Opolski

B1, B2 i C1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

B1, B2 i C1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Rzeszów

1) Uniwersytet Rzeszowski

B1, B2 i C1  - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
B1 - w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

2) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

B1, B2, C1  - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Warszawa

1) Edu & More Sp. z o.o.

B1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

2) Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”

B1, B2 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
B1 - w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

3) Polonicum – Uniwersytet Warszawski

B1, B2 i C1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

4) Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej

B1, B2 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

5) Uczelnia Łazarskiego

B1, B2 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików