Terminy egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości

W dniu 1 lutego 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało informację od sekretariatu Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
o terminie egzaminu certyfikatowego z j. polskiego -  1-2 kwietnia 2017 r. Egzamin może być przeprowadzany na poziomach B1, B2, C1 (dla dorosłych) i B1 (dla młodzieży w wieku 14-17 lat).

Poniżej przedstawiamy ośrodki, które będą ą przeprowadzały egzaminy w dniach 1-2 kwietnia 2017 r.

EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Katowice, SJiKP, Uniwersytet Śląski
http://www.sjikp.us.edu.pl/certyfikat_k/index.php
kontakt: certyfikatpolski@us.edu.pl

Kraków, CJiKPwŚ, Uniwersytet Jagielloński
http://www.polishstudies.uj.edu.pl/certyfikaty
kontakt: certyfikatpolski@uj.edu.pl

Lublin, CJiKPdPiC, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej
http://www.umcs.pl/pl/egzamin-certyfikatowy-z-jezyka-polskiego-jako-obcego,10715.htm
kontakt: certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl

Łódź, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
http://certyfikatpolski.uni.lodz.pl
kontakt: certyfikatpolski@uni.lodz.pl

Opole,  Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Opolski
http://pol.uni.opole.pl/aktualno/2017/01/02/pa%C5%84stwowy-egzamin-certyfikatowy-z-j%C4%99zyka-polskiego-jako-obcego-na-poziomie-b1,-b2-i-c1/
kontakt: certyfikatpolski@uni.opole.pl

Poznań, Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
http://certyfikatpolski.edu.pl/
kontakt: schoolpl@amu.edu.pl

Rzeszów

 1. Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Rzeszowski
  http://ifp.univ.rzeszow.pl/egzamin_certyfikatowy_jpjo.php
  kontakt: certyfikat.polski@ur.edu.pl
 2. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
  kontakt: certyfikatpolski@wsiz.rzeszow.pl

Warszawa

 1. CJPiKPdC Polonicum, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
  http://polonicum.uw.edu.pl/panstwowe-egzaminy-certyfikatowe
  kontakt: certyfikatpolski@uw.edu.pl
 2. SNJiKP, Uczelnia Łazarskiego
  http://www.lazarski.pl/oferta/kursy-jezykow-obcych/kursy-jezyka-polskiego-jako-obcego/panstwowe-egzaminy-certyfikatowe-z-jezyka-polskiego-jako-obcego/
 3. Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi
  http://www.linguaemundi.pl/news/show/102/
  kontakt: certyfikacja.polski@linguaemundi.pl

Wrocław (SJiKPdC, Uniwersytet Wrocławski)
http://www.sjpik.uni.wroc.pl/index.php?id=330
kontakt: egzaminplwroclaw@uwr.edu.pl

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików