Otwarcie naboru wniosków we wspólnym konkursie programów: FACCE ERA-GAS, SusAn oraz ICT-AGRI2

8 października 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach wspólnego konkursu inicjatyw ERA-NET ERA-GAS, ERA-NET SusAn oraz ERA-NET ICT-AGRI2 pt.: Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas intensity of animal production systems. Konkurs skupia się na finansowaniu badań mających na celu opracowanie technologii i rozwiązań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji zwierzęcej.

Odnośniki

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
NCBR
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-11-20
Data udostępnienia w BIP:
2019-06-03
Data ostatniej aktualizacji:
2018-11-20
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-06-03 15:35:46)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików