Ogłoszenie o wszczęciu postępowania publicznego nr 113/18/PU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o wszczęciu postępowania w ramach Programu Magazynowania Wodoru.

Program Magazynowania Wodoru ma na celu opracowanie innowacyjnego Systemu Zasobnika Wodoru (SZW) z przeznaczeniem do zasilania ogniw paliwowych w obiektach mobilnych oraz jego demonstrację w Obiekcie Mobilnym. Na prace badawczo-rozwojowe w Programie NCBR alokuje kwotę 32 miliony złotych.

Wnioski o dopuszczenie do postępowania należy składać w terminie do godz. 12:00 17 lipca 2018 r. w siedzibie NCBR.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Anna Zalewska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-07-17
Data udostępnienia w BIP:
2018-05-17
Data ostatniej aktualizacji:
2018-05-17
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-05-17 07:51:37)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-07-17 13:56:32)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików