Ogłoszenie konkursu nr 5 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r. dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów

1 sierpnia 2018 r. ogłoszony został konkurs „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Wnioski można składać w terminie 3 września – 30 listopada 2018 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Anna Zalewska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-03-05
Data udostępnienia w BIP:
2018-08-02
Data ostatniej aktualizacji:
2018-08-02
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-08-02 08:28:39)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-03-05 10:26:28)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików