Ogłoszenie II konkursu CuBR

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach Porozumienia pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A., dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia o nazwie CuBR. Celem konkursu jest wyłonienie projektów pozwalających uzyskać innowacyjne technologie, urządzenia, materiały i wyroby, podnoszące konkurencyjność polskiej branży metali nieżelaznych w skali gospodarki światowej.

Konkurs skierowany jest do konsorcjów naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, pod warunkiem, że w skład konsorcjum wchodzi przynajmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Anna Zalewska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2014-10-30
Data udostępnienia w BIP:
2014-07-22
Data ostatniej aktualizacji:
2014-07-22
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-07-22 08:17:23)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-07-22 08:31:32)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-10-30 09:22:26)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików