Konkursy na Zintegrowane Programy Uczelni

7 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – trzy konkursy:

Wnioski przyjmowane są od 11 czerwca do 5 października 2018 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Anna Zalewska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-11-27
Data udostępnienia w BIP:
2018-05-08
Data ostatniej aktualizacji:
2018-05-08
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-05-08 07:38:42)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-05-08 07:44:10)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-11-27 09:33:32)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików