Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego

24 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego.

Wnioski przyjmowane są od 25 czerwca do 15 października 2018 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Anna Zalewska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-11-27
Data udostępnienia w BIP:
2018-05-24
Data ostatniej aktualizacji:
2018-05-24
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-05-24 08:13:21)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-11-27 09:38:56)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików