Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli”, dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską

26 marca 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli”, dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 26 kwietnia do 13 czerwca 2018 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Anna Zalewska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-07-06
Data udostępnienia w BIP:
2018-03-26
Data ostatniej aktualizacji:
2018-03-26
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-03-26 14:47:13)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-07-06 11:56:12)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików