Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 na „Kurs na MOOC”

30 października 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło - w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym - konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs na MOOC”, dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu.

Wnioski przyjmowane są od 30 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Monika Markiewicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-03-05
Data udostępnienia w BIP:
2018-10-30
Data ostatniej aktualizacji:
2018-10-30
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-10-30 13:13:42)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-03-05 10:30:22)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików