Konkurs nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przesz przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r. dla MŚP

16 lipca 2018 r. ogłoszony został konkurs „Szybka ścieżka” dla MŚP na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Konkurs, jest podzielony na cztery miesięczne rundy, wnioski można składać od 16 sierpnia do 14 grudnia 2018 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Sebastian Szcześniak
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-03-05
Data udostępnienia w BIP:
2018-07-17
Data ostatniej aktualizacji:
2018-07-17
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-07-17 14:07:50)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-03-05 10:25:21)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików