Konkurs_3/4.1.1/2018_Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim

26 października 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem”.

Wnioski można składać od 29 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Monika Markiewicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-03-05
Data udostępnienia w BIP:
2018-10-30
Data ostatniej aktualizacji:
2018-10-30
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-10-30 13:09:52)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-03-05 10:32:18)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików