II konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza drugi konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED.

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

  1. kardiologii i kardiochirurgii
  2. onkologii
  3. neurologii i zmysłach
  4. medycynie regeneracyjnej

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Anna Zalewska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2014-12-19
Data udostępnienia w BIP:
2014-06-25
Data ostatniej aktualizacji:
2014-06-25
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-06-25 08:40:43)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-06-25 08:49:15)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-07-25 10:24:27)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-12-19 08:52:38)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików